PROGRAM

BRAND ME

หลักสูตรสร้างแบรด์อัตลักษณ์บุคคลแบบ 360 องศา

รายละเอียด

       หลายคนมีฝัน หลายคนมีเป็าหมายในชีวิตแต่ไม่ใช้ทุกคนที่จะไปได้ถึงฝัน อย่างมั่นคงเพราะขาดความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ ถ้าอยากให้ใครๆ สนใจ อยากให้ใครๆ ติดตามตัวเราคือมีเดียที่สําคัญที่สุด ทําไมไม่ลองคิดว่าตัวเราก็คือแบรนด์ๆ หนึ่งที่สามารถทําให้คนสนับสนุนเราจนประสบความสําเร็จได้ เราต้องรู้จักวิธีการทํา Personal Branding เพื่อสื่อสารตัวตนในแบบที่เป็นเราแต่ทําให้มีความชัดเจน วางแผนในรายละเอียด ไม่ดูสะแปะสะปะ ผ่านบุคลิก ท่าทาง การแต่งตัว การวางตัว และการพูดที่สะท้อน ความเป็นเราที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจน หลายครั้งความเก่งอาจจะใกล้เคียงกันแต่บุคลิก ความเป็นตัวเราคือจุดที่ทําให้เราทุกคนมีแตกต่าง จะทํายังไงให้ภาพที่เราสื่อสารนั้นโดดเด่นแตกต่าง ได้อย่างน่าจดจํา ท่ีไม่ใช้แค่ First impression แต่ต้องปังตลอดไป

Course Details

The Milestones
• การสร้าง Personal Branding ผ่านการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพื่อทำความเข้าใจตัวตน วางเป้าหมาย ค้นหาศักยภาพอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
• กำหนดเป้าหมายแบรนด์บุคคล โดยการวิเคราะห์ตัวบุคคล พร้อมศึกษาบุคลิกของแบรนด์สินค้า หรือธุรกิจ เพื่อหาจุดขายและจุดเชื่อมโยง ระหว่างตัวบุคคลกับสินค้า หรือธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนอื่นที่พบเจอ และนำตัวเองไปสู่โอกาสที่ดีทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ (Branding Journey)
• วางแผน Key Milestones เพื่อให้บรรลุทั้งเป้าหมายเชิงคุณค่า ทั้งของตนเองและของธุรกิจ
• ทิศทางในการสร้างสไตล์บุคคล ช่องทางในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย พร้อมแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสะท้อนภาพจำที่ชัดเจน

Business Positioning
• เรียนรู้เทคนิคการการวางตัวในงานสังคม เพื่อสร้างคอนเนคชั่นและโอกาสการเติบโตในธุรกิจ
• กลยุทธ์การเลือกโอกาสพิเศษต่างๆ ที่ควรปรากฎตัวเพื่อสร้างการจดจำ พร้อมเทคนิคการสร้างความประทับใจผ่านการสื่อสารและพูดคุย (The Art of Small Talk)
•เคล็ดลับการร่วมกิจกรรมในงานประชาสัมพันธ์ สร้างโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆ เพื่อเปิดโอกาสการเป็นรู้จักในบุคลิกตัวตนที่แตกต่าง โดดเด่น
•จดจำง่ายตามแบบของเรา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Personal Branding

Media for Branding
•โมเดลแนวทางการสื่อสารยุคใหม่และสร้างตัวตนผ่านสื่อ Digital Platform
• การรู้จัก และเข้าใจสื่อ เพื่อใช้ได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเกิดภาวะวิกฤตและการจัดการผ่านสื่อ
• รู้จักและทำความเข้าใจพฤติกรรมของคนปัจจุบันที่เราจะต้องทำการสื่อสารผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ
•เทคนิคในการสัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ คำถามสำคัญที่มักจะเจอและต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอกับสื่อ
•โซเชียลมีเดียและประโยชน์สำคัญที่ต้องรู้เพื่อใช้ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Branding Image

• ค้นหาตัวเอง หาสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมเทคนิคการแสดงตัวตนให้ผู้คนชื่นชอบและจดจำผ่านการเลือกเสื้อผ้า สร้างความมั่นใจที่โดดเด่นและแตกต่าง
• วิเคราะห์บทบาทของชีวิต คาแรคเตอร์ มุมมองความคิด การทำงาน เพื่อออกแบบการแต่งกายที่เป็น look book ส่วนตัว สื่อสารความเป็นตัวเองได้ดีที่สุด (Signature look)
• ทำความรู้จักับรูปร่าง การเลือกใช้สี และรูปแบบของเสื้อผ้าในโอกาสต่างๆ การเลือกใช้สไตล์เสื้อผ้า
• เฉพาะตัวที่หลากหลายเพื่อสร้างความโดดเด่นให้ตัวเอง
• วิเคราะห์เอกลักษณ์ใบหน้า เพื่อหาสไตล์การแต่งหน้า และ Key Color Palette ที่เหมาะสมกับสไตล์บุคคล
• รวมถึงทรงผมกับลุคใหม่ที่จะทำให้เอกลักษณ์แบรนด์บุคคลเป็นที่จดจำ
•ท่าทางการเคลื่อนไหว การยืน การเดิน การนั่งที่แสดงถึงความมั่นใจ และมีสไตล์เป็นของตัวเอง 

Exclusive for you
• Shopping list และการพาไปช็อปปิ้ง ที่คุณจะได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการแต่งกาย เพื่อไกด์การ ช็อปปิ้ง และแนวทางในการเลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับ และ Accessories ต่างๆ
• ช่วงเวลาสุดพิเศษกับการ Make Over ปรับเปลี่ยนลุคให้คุณเป็นคนใหม่ (รายบุคคล) ดีไซน์การแต่งกาย แต่งหน้า พร้อมพาไปปรับเปลี่ยนทรงผมใหม
• สร้าง Colour Palette สีที่เป็น Colour key piece เฉพาะของตัวคุณเอง
• ถ่ายภาพ Portrait โดยช่างภาพมืออาชีพ ที่จะช่วยดึงและสร้างคาแรกเตอร์ของคุณให้โดดเด่น ชัดเจน และ สร้างการจดจำ ผ่านเสื้อผ้า การแต่งหน้า ทรงผม และท่าทางการโพสท่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
• ให้คำปรึกษา พร้อมบทเรียนและการบ้านสำหรับการสร้างแบรนด์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
• การดูแลอย่างต่อเนื่องหลังจบคอร์ส ให้คำปรึกษาตัวต่อตัวเพื่อสร้างความชัดเจนในการสร้างแบรนด์
•ได้รับ INSPIRE ME book ที่เป็นไบเบิ้ลและรวบรวมข้อมูลการสร้างแบรนด์พิเศษเฉพาะสำหรับคุณ

Course Outline

Be YOUnique: การสร้าง Brand Purpose ของตนเองหรือของธุรกิจ 6 ชั่วโมง
• การค้นหาสไตล์ผ่านการทำความรู้จักตัวเอง
• การสร้างเป้าหมาย ค้นหาจุดยืนสะท้อนความเป็นตัวเอง
• ทิศทางการวางแบรนด์ตัวเอง

Personal Branding: แบรนด์กับภาพจำที่ใช่
• การเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อวางภาพแบรนด์ 2 ชั่วโมง
• การเลือกเสื้อผ้าที่ใช้เพื่อสร้าง Signature look 4 ชั่วโมง
• ทิศทางการวางแบรนด์ตัวเอง (Brand Image Positioning)
• Color Palette หาสีที่ใช่ และการใช้สีเพื่อความสำเร็จ 

Shopping เพื่อดูสไตล์ของการแต่งตัว 2 ชั่วโมง
การแสดงออกผ่านภาษาท่าทางที่มีสไตล์ 4 ชั่วโมง
เทคนิคการแต่งหน้าในสไตล์ที่ใช่และเป็นตัวเอง 3 ชั่วโมง
Skin Care ผู้ชาย 2 ชั่วโมง

Business Connection: สังคมธุรกิจและการสร้างคอนเนคชั่น 
3 ชั่วโมง
• มารยาทเชิงธุรกิจ การวางตัว สร้างความน่าเชื่อถือ
 
Brand Media Positioning: 4 ชั่วโมง
• โมเดลการสื่อสารตัวตนผ่าน Digital Platform
• IONI Make Over (personal styling) 4 ชั่วโมง

Branding Portrait 3 ชั่วโมง
• ถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพ 

การติดตามและประเมินผล 4 ชั่วโมง
• ประเมินการเปลี่ยนแปลงโดยการพบทีมวิทยากร

 

  
 


 สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th