PROGRAM

Communication

เรียนรู้หลักการและฝึกการพูดการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทีแตกต่าง

รายละเอียด

Communication for Work
วิเคราะห์ลักษณะการพูด การใช้เสียง ในบทบาทต่างๆ รู้แนวทางในการปรับปรุง ฝึกการพูดการสื่อสาร ในวัตถุประสงค์ทีแตกต่างกัน เช่น สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ การพูดเพื่อจูงใจ สร้างความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงาน

Effective Meeting
วิธีการวางแผนการประชุม การนำการประชุมอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการรับมือกับข้อโต้แย้ง การฟังเพื่อจับประเด็นและตัดสินใจ การตัดบท การขอความเห็น และขอความร่วมมือ

Modernized Communication
ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสาร วิธีออกแบบ content ให้น่าสนใจ พร้อมมี engagement กับคนฟัง เคล็ดลับสื่อสารผ่าน Platform Social Media

Dealing with Difficult People
เข้าใจสไตล์การสื่อสาร น้ำเสียง ภาษากายของคนต่างบุคลิกภาพ พร้อมพัฒนาทักษะในการปรับบุคลิกการสื่อสารของตัวเองให้สอดคล้องกับสไตล์ของคนต่างบุคลิกภาพ เพื่อลดข้อขัดแย้งและเพิ่มความสัมพันธ์

Communication on Digital Platform
ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อรูปแบบของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ประเด็นใหม่ที่ไม่ควรมองข้ามทั้งการใช้สื่อเพื่อต่อยอดคอนเนคชั่น เทคนิคการใช้สื่อกับค่านิยมและบทบาทที่เปลี่ยนไป รวมถึงการควบคุมความคิดและจัดเรียงเรื่องราวเพื่อความเข้าใจง่ายในกาสื่อสาร

Business Presentation
เรียนรู้เทคนิคการกำหนดประเด็นนำเสนอให้น่าสนใจ การเตรียมสื่อที่ดึงดูดให้ติดตาม และการใช้ภาษาพูดภาษากายในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ทักษะพื้นฐานในการนำเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมฝึกปฏิบัติและแก้ไขเพื่อพัฒนาการนำเสนอจากกรณีศึกษาจริงในการทำงาน

Talk on Stage
เรียนรู้และฝึกการใช้เสียง เพื่อปรับแก้ไขการออกเสียงคำพูด การเปล่งเสียงที่ชัดถ้อยชัดคำ การเน้นเสียงเพื่อสื่อสารอารมณ์ ฯลฯวิเคราะห์โทนเสียงและจังหวะการพูดของท่าน เพื่อหาจุดสมดุลกับบุคลิกในการสื่อสารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 

 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th