PROGRAM

Appearance

ค้นหาคาแรคเตอร์และตัวตนผ่านการทำแบบวิเคราะห์ที่ถูกออกแบบมาพิเศษทำให้เข้าใจตัวเองและเห็นภาพตัวเองชัดขึ้น

รายละเอียด

Success Profession
กระบวนการค้นหาคาแรคเตอร์และตัวตนผ่านการทำแบบวิเคราะห์ที่ถูกออกแบบมาพิเศษรวมถึงชุดคำถามที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและเห็นภาพตัวเองชัดขึ้น ปรับมุมมองโดยใช้ศาสาตร์การแต่งตัว เพื่อสร้างความมั่นใจจากภายใน กำหนดสไตล์ที่ชัดเจน จากบทบาทอาชีพและไลฟ์สไตล์ของตัวคุณเอง

Inspiring Leader
ความสำคัญของบุคลิกภาพผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความคาดหวัง และ ความพึงพอใจของกลุ่มบุคลากรขององค์กร (Role Model) การสื่อสารความเป็นผู้นำที่ชัดเจนผ่านกระบวนการค้นหาคาแรคเตอร์ และการแต่งกาย

Design your movement
การมีมาดและภาษาท่าทางที่สะท้อนบุคลิกขององค์กร วิเคราะห์สรีระ การเดิน ยืน นั่ง และนิสัยการเคลื่อนไหวที่ติดตัวเป็นรายบุคคล พร้อมแนะนำวิธีการจัดระเบียบร่างกายเพื่อสร้างสมดุลย์ความมั่นใจภายนอกสู่ภายใน ภาษาท่าทาง การเดิน ยืน นั่ง ที่ดูเป็นมืออาชีพ สร้าง High Credibility ผ่านภาษาท่าทางการแสดงออก

Make Up & Hair Style
วิเคราะห์รูปหน้าเพื่อแนะนำทรงผมที่จะช่วยเสริมบุคลิก เทคนิคการดูแลผิวหน้า และการสร้างเอกลักษณ์จากการแต่งหน้า เรียนรู้ และฝึกแต่งหน้าด้วยตนเองเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ


สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 

 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th