PROGRAM

THE EXECUTIVE LEADER

ผู้นำองค์กรคือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ การนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ในปัจจุบันแค่ความเก่งอย่างเดียวคงไม่พอ

รายละเอียด

         ผู้นำองค์กรคือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ การนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในปัจจุบันแค่ความเก่งอย่างเดียวคงไม่พอ ยังมีศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารมากมายที่ต้องเรียนรู้ ปัญหามากมายที่ถาโถมให้คุณต้องรับมือด้วยการแสดงออกถึงภาวะผู้นำ เปิดมุมมอง ปลุกความคิดใหม่ และการแสดงออกที่น่าเชื่อถือ วิธีการสื่อสารที่พร้อมสร้างโอกาส เป็น Role Model ทำความเข้าใจการสื่อสารตัวตนในยุคดิจิตอล แกะสูตรลับความสำเร็จของการเป็นผู้นำองค์กร เพื่อสร้างความศรัทธาจากลูกน้องทุกระดับ และพาบริษัทไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง

 

Course Details 

 การพัฒนาภาวะผู้นำ
• เทคนิคในการเรียนรู้บุคลิกภาพและแรงจูงใจของตัวคุณในฐานะผู้นำ
• วิเคราะห์และทำความเข้าใจสไตล์ความเป็นผู้นำในแบบคุณได้เรียนรู้วิธีคิด สไตล์การสื่อสาร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ
• เรียนรู้อิทธิพลของผู้นำในฐานะกลไลสำคัญที่ช่วยสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับพนักงาน ทีม และธุรกิจไม่ใช่การนำตามอำเภอใจ
• การวิเคราะห์เป้าหมายองค์กร
• การอ่านภาษาท่าทางสไตล์ต่าง วิธีการรับมือและการสื่อสารก็ต่าง ปรับรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ล่ะบุคคล เข้าใจตัวตน มองเห็นคุณค่า และดึงศักยภาพของทีมออกมาอย่างเต็มที่และการเปิดใจรับฟังทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
• ศิลปะการฟังเพื่อผลลัพธ์ การตั้งคำถามต่อยอด การสะท้อนอารมณ์ และการจับประเด็น
• เทคนิคการสื่อสารพร้อมกระบวนการที่สร้างสรรค์ 

ภาษาท่าทางของผู้นำ 
• ผลต่อการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับบุคลากรในองค์กร
• เรียนรู้การใช้ภาษากาย การสบตา สีหน้า ท่วงท่าขณะพูด
• การสร้าง High Credibility ผ่านภาษาท่าทางการแสดงออก

แบรนด์และภาพลักษณ์ผู้บริหาร
• การสื่อสารความเป็นผู้นำที่ชัดเจนผ่านกระบวนการค้นหาคาแรคเตอร์ และการแต่งกาย
• เคล็ดลับจิตวิทยาการเลือกใช้สี สื่อสารถึงอารมณ์ที่สร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือ
• วิธีการการมิกซ์แอนด์แมทช์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ชัดเจนอันนำมาซึ่งคาแรคเตอร์ที่น่าจดจำ
• ภาพลักษณ์ การเลือกเสื้อผ้าเวลาออกสื่อและการให้สัมภาษณ์ในโอกาสต่างๆ (Image in Media)
• เทคนิคการสร้างเอกลักษณ์ด้วย Color signature ที่สื่อสารตัวตนและแบรนด์องค์กร
• สร้าง Key piece  ลุคผู้บริหารที่ดูสะดุดตา เป็นที่ยอมรับในสังคมธุรกิจ

โลกธุรกิจและคอนเนคชั่น
• การสร้างเสน่ห์และทักษะการปฏิสัมพันธ์เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ (The Art of Small talk)
• ความต่างของวัฒนธรรมและทักษะสังคมเชิงธุรกิจเพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือ
• วิธีการสร้างการจดจำ ต่อยอดคอนเนคชั่นด้วยคำถามที่เหมาะสม การสร้างคำถามปลายเปิดความต่อเนื่องของบทสนทนา เคล็ดลับสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
• วิธีการการวางตัวในโอกาสและงานพิธีการสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานสำคัญทางศาสนาหรืองานในโอกาสพิเศษต่างๆ
• ศิลปะความรู้เรื่องการดื่มไวน์ การชวนพูดชวนคุย เพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Wine Appreciation)

สื่ออาวุธสำคัญของโลกธุรกิจ
• ประเด็นใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งการใช้สื่อเพื่อต่อยอดคอนเนคชั่น และการสร้างภาพจำเชิงบวก
• การถ่ายทอดทัศนคติผู้นำผ่านสื่อต่างๆ อย่างมีเอกลักษณ์และทรงพลัง
• การใช้สื่อกับค่านิยมที่เปลี่ยนไป
• ทำความเข้าใจ platform ของโซเชียลมีเดียแต่ล่ะประเภท การกำกับดูแลและการประชาสัมพันธ์ตัวเอง
• ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อรูปแบบของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

Leader Grooming
• สไตล์การแต่งหน้าและทรงผมสำหรับผู้นำ
• วิเคราะห์รูปหน้าและผิวหน้าของตัวเอง เพื่อออกแบบรูปแบบการแต่งหน้าที่เหมาะกับบทบาทและบุคลิก
• เรียนรู้และฝึกการแต่งหน้าได้ด้วยตนเอง ด้วยเทคนิคที่ง่าย ไม่เสียเวลา
• วิเคราะห์รูปหน้า เพื่อเลือกทรงผมให้เหมาะกับบุคลิก พร้อมเทคนิคการจัดแต่งทรงผม

 

Course Outline

จำนวนชั่วโมงเรียน

Leadership : บทบาทและภาวะผู้นำ
• ความท้าทายของผู้นำในศตวรรษที่ 21     บุรุษ 6 ชั่วโมง   สตรี 6 ชั่วโมง
• ทักษะที่สำคัญของผู้นำ
• ภาวะของผู้นำและพลังในการสื่อสาร
• วิเคราะห์และทำความเข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง

Leader Communication : การสื่อสารและภาษาท่าทางสำหรับผู้นำ
•  ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างภาวะผู้นำ     บุรุษ 3 ชั่วโมง   สตรี 3 ชั่วโมง
•  การอ่านภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Leader Pose : ภาพลักษณ์ผู้บริหาร
• ภาพลักษณ์มืออาชีพกับความสำเร็จ        บุรุษ 6 ชั่วโมง   สตรี 6 ชั่วโมง
• มาดและภาษาท่าทางสำหรับผู้นำ           บุรุษ ชั่วโมง   สตรี 4 ชั่วโมง
• สไตล์การแต่งหน้าที่เหมาะกับบุคลิก       บุรุษ - ชั่วโมง    สตรี 3 ชั่วโมง
• เคล็ดลับการเลือกทรงผม                      บุรุษ 2 ชั่วโมง   สตรี 2 ชั่วโมง


Leader Role Model : สังคมธุรกิจและการสร้างคอนเนคชั่น
• มารยาทเชิงธุรกิจ การวางตัว สร้างความน่าเชื่อถือ         บุรุษ 3 ชั่วโมง   สตรี 3 ชั่วโมง
• Wine & Dinner การฝึกปฏิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหาร     บุรุษ 4 ชั่วโมง   สตรี 4 ชั่วโมง

Leader Positioning
• โมเดลความเป็นผู้นำยุคใหม่กับการสื่อสารผ่าน Digital Platform     บุรุษ ชั่วโมง   สตรี 3 ชั่วโมง
 

Leader Solution
• ถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพ     บุรุษ ชั่วโมง   สตรี 3 ชั่วโมง

Leader Solution

• โมเดลวิเคราะห์บุคลิก เอกลักษณ์ความเป็นผู้นำและบทบาทองค์กร 
• กระบวนการค้นหาคาแรคเตอร์และตัวตนผ่านการทำแบบวิเคราะห์ที่ถูกออกแบบมาพิเศษรวมถึงชุดคำถามที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและเห็นภาพตัวเองชัดขึ้น พร้อมตัวอย่างการแต่งกายต่างๆ เพื่อสร้าง Key Look สำหรับผู้นำที่น่าจดจำ 
• ปรับปรุงมาดและท่วงท่าการยืน เดิน นั่ง ด้วยหลักการทางสรีรศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของร่างกายในอิริยาบถต่างๆ ฝึกปฏิบัติโดยการบันทึกวิโอเพื่อทำการวิเคราะห์และปรับปรุง
• เวิร์คช็อปเต็มรูปแบบของผู้บริหารกับ platform online ประเด็นใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม
• วิเคราะห์บุคลิกและฝึกทักษะการถ่ายทอดความคิด วิสัยทัศน์เป็นคำพูดที่สะท้อนตัวตน เพื่อค้นหาจุดเด่นและสไตล์การสื่อสารที่ชัดเจน
• การเตรียม Business Checklist Preparation สำหรับการวางตัวและต่อยอดธุรกิจ
• ทีมวิทยากรร่วมกันวิเคราะห์และทำการประเมินเป็นรายบุคคล
• เทคนิคการชวนพูดชวนคุย สร้างบทสนทนา การต่อยอดคอนเนคชั่นเวลาออกงานสังคม
• ฝึกปฎิบัติจริงกับการออกงานสังคม วิธีการสร้างบทสนทนา การต่อยอดคอนเนคชั่น พร้อมการเรียนรู้เรื่องไวน์ และฝึกปฎิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Wine & Dinner Social Session) 
• สร้างเอกลักษณ์ของผู้นำที่น่าจดจำด้วยการถ่ายภาพ Portrait โดยช่างภาพมืออาชีพ

 

 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th