PROGRAM

PROFESSIONAL SUCCESS

ทักษะที่มืออาชีพควรรู้ในแต่ละสาขาวิชา ปรับความคิดเปลี่ยนมุมมอง เพื่อให้ทุกคนเติบโตก้าวหน้าอย่างไม่สะดุด

รายละเอียด

         ต่อให้เก่งวิชาการแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีสกิลในการสร้างความสัมพันธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม หรือศิลปะการปรับตัวในโลกธุรกิจแล้วก็คงไม่สามารถดึงทักษะเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์สูงสุดได้ถึงเวลาที่กำลังได้รับความรับผิดชอบที่มากขึ้น หรือก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าทีม เข้าใจตัวเอง รู้จักจุดแข็ง มองเห็นจุดอ่อน เน้นทักษะที่มืออาชีพควรรู้ในแต่ละสาขาวิชา ปรับความคิดเปลี่ยนมุมมอง ทางเลือกในการปฎิบัติตัวกับคนรอบข้างการสร้างภาพจำที่น่าเชื่อถือ ที่ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมทีมเห็นแล้ว อยากร่วมมือร่วมใจต่อยอด ไปสู่ความสำเร็จร่วมกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกคนเติบโตก้าวหน้าอย่างไม่สะดุด

 

Course Details 

SUCCESS MIND: ถอดรหัสบุคลิกมืออาชีพ
• การสร้างเสน่ห์ และค้นหาจุดแข็งด้วยการทำความรู้จักบุคลิกของตัวคุณเอง (Focus on strength)
• ความเป็นผู้นำกับการบริหารจัดการอารมณ์
• เทคนิคการจัดการเป็นผู้นำทีม ระบบความคิดเพื่อแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ
• พลังของความคิดเชิงบวก และเคล็ดลับของความสำเร็จ


SUCCESS COMMUNICATION: การสื่อสารเพื่อการบริหารทีม
• น้ำเสียง ภาษาท่าทาง การเลือกใช้คำพูด ส่งผลต่อความรู้สึกของคู่สนทนา
• การพูดแบบโค้ช สื่อสารแบบเมนเทอร์ และการสร้างสุนทรียสนทนา
• การให้ feedback และ feed forward เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานของทีม
• ศิลปะการสื่อสารเมื่อต้องรับมือกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา


SUCCESS HANDLING : สำรวจบุคลิกและพฤติกรรมการสื่อสาร
• เทคนิคในการเรียนแรงจูงใจของตัวคุณในการสื่อสารผ่านเครื่องมือทางจิตวิทยา DISC
• เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อให้การ ทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จ

SUCCESS ETIQUETTE : มารยาทเชิงธุรกิจ
• เรียนเทคนิคการเข้าสังคมธุกิจ การแนะนำตัว การทักทาย การแลกเปลี่ยนนามบัตร การมอบของขวัญเมื่อต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์สำคัญต่างๆ
• การสร้างบรรยากาศและเทคนิคการเลือกหัวข้อในการสนทนา ที่จะช่วยให้การพูดคุยราบรื่น (The Art of Small Talk)
• หลักการและมารยาทสากลของการเลือกตำแหน่งที่นั่งเช่นในที่ประชุม รถยนต์ และงานเลี้ยงทางธุรกิจ
• เสน่ห์ของวางตัวเชิงธุรกิจที่จะช่วยสร้างความประทับใจเมื่อต้องการพบปะทางธุรกิจ

SUCCESS BODYLANGUAGE : การแสดงออกผ่านภาษาท่าทาง
• ความลับของภาษาที่ร่างกายสื่อสารออกมาก
• วิเคราะห์ภาษาท่าทางที่เราสื่อสาร อันส่งผลต่อคนรอบข้าง การเข้าสังคมและการทำธุรกิจ
• สีหน้า ภาษาท่าทาง กับความน่าเชื่อถือ


SUCCESS STYLE : ความสำเร็จกับการแต่งกาย
• ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนกับการดึงดูดความสำเร็จ 
• เรียนรู้การแต่งตัวที่มีดีไซน์เรียบง่ายและดูดี กับไอเท็มที่ควรมีติดตู้
• ทำความเข้าใจตู้เสื้อผ้า เป้าหมายการแต่งตัวที่ตอบโจทย์บุคลิก อาชีพ บทบาท
• เคล็ดลับการเลือกเท็กซ์เจอร์ของผ้า โดยไม่ทิ้งเรื่องฟิตติ้งที่เหมาะกับรูปร่างและบทบาท เพื่อความเป็นมืออาชีพ
• สูตรสำเร็จการจับคู่ Accessories รักษาความพอดีเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่า
• การแต่งตัวกับการนำเสนอตัวตนเพื่อเดินทางสู่เป้าหมายในด้านต่างๆที่ต้องการ

SUCCESS GROOMING : สไตล์การแต่งหน้าและทรงผม
• วิเคราะห์รูปหน้าและผิวหน้าของตัวเอง เพื่อออกแบบการแต่งหน้าที่เหมาะกับบทบาทและบุคลิก
• เรียนรู้และฝึกการแต่งหน้าได้ด้วยตนเอง ด้วยเทคนิคที่ง่าย ไม่เสียเวลา
• วิเคราะห์รูปหน้า เพื่อเลือกทรงผมให้เหมาะกับบุคลิก พร้อมเทคนิคการจัดแต่งทรงผม

 

Course Outline

จำนวนชั่วโมงเรียน

SUCCESS MIND : สร้างบุคลิก สร้างตัวตน
• ผู้บริหารกับการจัดการอารมณ์    บุรุษ 6 ชั่วโมง   สตรี 6 ชั่วโมง
• เทคนิคการจัดการระบบความคิดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
• พลังความคิดเชิงบวก & ผู้บริหารกับเคล็ดลับความสำเร็จ

SUCCESS Communication : การสื่อสารเพื่อการบริหารทีม
• การบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ                       บุรุษ 3 ชั่วโมง   สตรี 3 ชั่วโมง
• เทคนิคการโค้ช และการสื่อสารเชิงบวกยุคใหม่     บุรุษ 3 ชั่วโมง   สตรี 3 ชั่วโมง
• ทำความเข้าใจพฤติกรรมการสื่อสาร (DISC Assessment)


SUCCESS Professional Image : ดูดีอย่างมืออาชีพ
• ภาพลักษณ์มืออาชีพกับความสำเร็จ     บุรุษ 4 ชั่วโมง   สตรี 4 ชั่วโมง
• การแสดงออกผ่านภาษาท่าทาง           บุรุษ 4 ชั่วโมง   สตรี 4 ชั่วโมง
• สไตล์การแต่งหน้าที่เหมาะกับบุคลิก     บุรุษ - ชั่วโมง   สตรี 3 ชั่วโมง
• เคล็ดลับการเลือกทรงผม                    บุรุษ 2 ชั่วโมง   สตรี 2 ชั่วโมง


SUCCESS Etiquette : การเข้าสังคมธุรกิจอย่างมั่นใจ
• มารยาทเชิงธุรกิจ การวางตัว สร้างความน่าเชื่อถือ     บุรุษ 2 ชั่วโมง   สตรี 2 ชั่วโมง
• ฝึกปฎิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Buffet Lunch)       บุรุษ 3 ชั่วโมง   สตรี 3 ชั่วโมง

Portrait & Profile Shooting 
• ถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพ     บุรุษ 3 ชั่วโมง   สตรี 3 ชั่วโมง

Success Solution

• การวิเคราะห์ ทำความเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองผ่านกระบวนการโค้ช
• กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มคนทำงาน ที่ช่วยคุณค้นหาตัวตนเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย 
• การสื่อสารโดยใช้เสื้อผ้าเป็นเครื่องมือ เพื่อการนำเสนอตัวเองที่สอดคล้องกับบุคลิก นิสัย หรือ อาชีพ รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ
• เวิร์คช็อปโดยการใช้ตัวอย่างเสื้อผ้าเป็นเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องกับตัวตนเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจน
• ปรับปรุงมาดและท่วงท่าการยืน เดิน นั่ง ด้วยหลักการทางสรีรศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของร่างกายในอิริยาบถต่างๆ ฝึกปฏิบัติโดยการบันทึกวิโอเพื่อทำการวิเคราะห์และปรับปรุง
• จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจเพื่อการบริหารทีม
• การทำ Self-Report Assessment โดยใช้แบบทดสอบ DISC เป็นเครื่องมือในการค้นพบตัวเองเข้าใจตัวเอง และยอมรับในตัวผู้อื่น
• ฝึกทักษะการถ่ายทอดความคิดและวิสัยทัศน์เป็นคำพูดที่สะท้อนตัวตน
• จำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติมารยาทต่างๆในชีวิตการทำงานจริง
• ฝึกการวางตัว การชวนพูดชวนคุย ผ่านการฝึกปฎิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหาร
• เอกลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ผ่านการถ่ายภาพ Portrait โดยช่างภาพมืออาชีพ

 

 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th