PROGRAM

SPEECH & SONG

การร้องเพลงและพูดบนเวทีสำหรับผู้บริหาร

รายละเอียด

การพูดบนเวทีและการร้องเพลงเป็นหนึ่งในบทบาทของผู้บริหารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายคนเคยประสบปัญหา มีไอเดียแต่พูดไม่ออก ต้องการพูดเพื่อปลุกใจลูกน้องกลายเป็นพูดแล้วลูกน้องยิ่งผวา โดยเฉพาะเวลาต้องไปออกงานสำคัญต่างๆทั้งขององค์กร หรือเมื่อได้รับเชิญไปในโอกาสพิเศษ เช่นงานแต่งงาน งานเลี้ยงประจำปี การพูดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจหลักสูตรนี้ได้ทั้งเทคนิควิธีการจัดเรียงสิ่งที่จะพูดเพื่อให้ฟังง่ายและได้ใจความ การเตรียมเนื้อหาสำหรับการพูด ฝึกปฎิบัติและพัฒนาศิลปะการพูดต่อหน้าสาธารณชน พร้อมเคล็ดลับการมีเพลงเก่งประจำตัว การเลือกเพลงให้เหมาะสม เทคนิคการร้องและการยืนบนเวทีอย่างมั่นใจ เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพได้ในทุกบทบาท 

Course Details 

หลักสูตร 14 ชั่วโมง (2 วัน)
การพัฒนาศิลปะการพูดในเชิงปฏิบัติการ
• เรียนรู้เทคนิคการใช้โทนเสียงให้เกิดประสิทธิภาพ 
• เรียนรู้ การวางแผน วางองค์ประกอบ และการเรียงลำดับเนื้อหา เพื่อการพูดที่มีประสิทธิภาพ 
• ศึกษาและทำความรู้จัก เหตุการณ์ หรือโอกาสที่ตนเองมีหน้าที่ต้องออกไปพูด
• ฝึกปฎิบัติการพูด พร้อมเทคนิคการผสมผสานภาษาพูดและภาษากายขณะพูดให้สอดคล้องและเหมาะสม
• ให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดโดยผู้เชี่ยวชาญ

การฝึกฝนและพัฒนาการร้องเพลง
• การหาจุดกำเนิดของเสียง
• เรียนรู้เทคนิคการหายใจเพื่อเตรียมตัวสำหรับการร้องเพลง
• เรียนรู้และเข้าใจประเภทของเสียง เพื่อพัฒนาทักษะการร้องเพลง
• เคล็ดลับการเลือกเพลงประจำตัวที่เหมาะสม (Signature Songs)
• ฝึกการวางตัว ภาษาท่าทางและการยืนบนเวทีเพื่อสร้างความมั่นใจ


สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 

 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) หรือติดต่อ 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th


Individual Program


  • ISPEAK

    นำเสนองานอย่างมือโปร พูดต่อหน้าคนฟังอย่างน่าเชื่อถือ

  • SMART COMMUNICATION

    การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

  • TALK ON STAGE

    พูดอย่างไรให้โลกจำ