PROGRAM

ISPEAK

นำเสนองานอย่างมือโปร พูดต่อหน้าคนฟังอย่างน่าเชื่อถือ

รายละเอียด

        iSpeak program คือ โปรแกรมที่เจาะลึกในการพูด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอความคิด หลายคนคงเคยประสบปัญหา พูดไม่รู้เรื่อง มีไอเดียแต่เขี่ยไม่ออก เล่าไม่ได้ ขายไม่ขาด ทำให้ไอเดียเจ๋งๆ แท้งไปซะงั้นหรือต้องการพูดเพื่อปลุกใจลูกน้องกลายเป็นพูดแล้วลูกน้องยิ่งผวา หลักสูตรนี้จะช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ทิ้งไป สร้างพื้นฐานใหม่ในการพูด วิธีการจัดเรียงสิ่งที่จะพูด การเน้นเสียง พื้นฐานการออกเสียงให้ฟังง่ายและได้ใจความ เพื่อให้ทุกคนสื่อสารความคิดของตัวเองออกมาได้อย่างมั่นใจ เพราะในการทำงาน คำพูดมีบทบาทสำคัญแทบที่สุดหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนทั้งผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, หัวหน้าทีม,ตัวแทนพรีเซนต์งาน หรือแม้แต่พนักงานทั่วไป เพราะทุกๆ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างแรก คือ คนฟังต้องประทับใจในสิ่งที่เราพูด

Course Details 

PRESENTATION
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการพูด

• เรียนรู้หลักพื้นฐานของการพูดเพื่อนำเสนองานต่อหน้ากลุ่มคน
• ทดสอบทักษะการพูดต่อหน้ากลุ่มคน พร้อมบันทึกเทปเพื่อให้แต่ละบุคคลได้เห็นทักษะการนำเสนอของตัวเอง
• วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนจากเทปบันทึก โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

การนำเสนออย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้ และวิเคราะห์กรณีศึกษา(case study)ของนักนำเสนอมืออาชีพ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับแต่ละบุคคล
• พัฒนาทักษะการนำเสนอจากรูปแบบที่เป็นอยู่ เพื่อยกระดับสู่การนำเสนออย่างมืออาชีพ Lev
• เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอในทุกด้าน และนำมาผสมผสานเพื่อให้การสื่อสารในการนำเสนอเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• ฝึกภาคปฏิบัติ(workshop)แบบ Acting Coach เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลิกภาพ ระหว่างการนำเสนอให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เทคนิคการใช้ภาษาพูดอย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้การประยุกต์และปรับใช้เทคนิคการใช้ภาษาพูด ให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอของแต่ละบุคคล
• ฝึกการคิดถ้อยคำพูดประกอบสไลด์ เพื่อการถ่ายทอดนำเสนอแบบมืออาชีพ พร้อมแนะนำถ้อยคำที่จะเสริมประสิทธิภาพให้การนำเสนอ

การวางแผนโครงร่างเนื้อหา
• เรียนรู้การวิเคราะห์ลักษณะผู้ฟัง เพื่อนำมาวางแผนการนำเสนอ  พร้อมเทคนิคการตอบคำถามเมื่อมีผู้ฟังซักถาม
• เรียนรู้และฝึกการวางแผนประเด็นนำเสนอ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้เทคนิคการลำดับประเด็นอย่างมีกลยุทธ์
• ฝึกปฏิบัติ(workshop)การนำเสนอเต็มรูปแบบตั้งแต่วางแผนประเด็น เตรียมสื่อ และพูดนำเสนอ

PUBLIC SPEAKING
ลักษณะการใช้เสียงเมื่อต้องพูดกับสาธารณชน
• เรียนรู้เทคนิคการใช้โทนเสียงให้เกิดประสิทธิภาพ
• ฝึกและเสริมสร้างทักษะการหายใจให้ออกเสียงชัดเจนมีพลัง
• ฝึกเทคนิคการกำกับเสียงพูดให้สื่อสารอารมณ์ที่น่าฟัง
• วิเคราะห์พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล

การใช้ภาษากายขณะพูด ต่อหน้าสาธารณชน
• เรียนรู้การใช้ท่าทาง และการขยับร่างกายในขณะพูดเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
• เทคนิคการสื่อสารด้วยภาษากาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
• ฝึกการผสมผสานภาษาพูดและภาษากายขณะพูด ให้สอดคล้องและเหมาะสม 

การฝึกและพัฒนาศิลปะการพูดในเชิงปฏิบัติการ
• วิเคราะห์บุคลิกภาพและการพูดจากการบันทึกเทป
• ให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดโดยผู้เชี่ยวชาญ
• เรียนรู้เทคนิคการเสริมสร้างความมั่นใจ
• พัฒนาทักษะการสร้างความน่าติดตาม และดึงความสนใจ
• เสริมสร้างการใช้วาทศิลป์รูปแบบต่างๆ

 

Course Outline

Presentation skills  9 ชั่วโมง
เรียนรู้องค์ประกอบของการนำเสนออย่างมืออาชีพ
• ทดสอบทักษะการนำเสนอด้วยโจทย์มาตรฐานพร้อมรับฟังคำแนะนำ
• ศึกษา case study การนำเสนอของมืออาชีพเพื่อใช้เป็นต้นแบบการเรียนรู้การวางแผนโครงร่างเนื้อหานำเสนอ (Content Planning)
• เรียนรู้การวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อวางแผนประเด็นนำเสนอ
• เรียนรู้การวางแผนโครงร่างประเด็นนำเสนอตามวัตถุประสงค์ต่างๆเทคนิคการใช้ภาษาพูดแบบนักนำเสนอมืออาชีพ (Verbal Technique)
• เรียนรู้เทคนิคมาตรฐาน พร้อมฝึกการพูดนำเสนอประกอบสไลด์
• เคล็ดลับการตอบข้อซักถามของผู้ฟังฝึกใช้ทักษะการนำเสนอรอบด้านให้กลมกลืน
• เรียนรู้และฝึกปฏิบัติแบบ Acting-Coach

Public speaking skills  9 ชั่วโมง
พัฒนาทักษะการสื่อสารต่อหน้าสาธารณชน
• เรียนรู้เทคนิคการใช้โทนเสียงให้เกิดประสิทธิภาพ
• วิเคราะห์พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนารายบุคคล
• เรียนรู้การใช้ท่าทาง และการขยับร่างกายในขณะพูดเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีการฝึกและพัฒนาศิลปะการพูดในเชิงปฏิบัติการ
• วิเคราะห์บุคลิกภาพและการพูด บันทึกเทปรายบุคคล
• ศึกษาโอกาสที่ตนเองมีหน้าที่ต้องออกไปพูด
• สำรวจข้อได้เปรียบเมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณชน
• พัฒนาทักษะการพูดโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• การตอบคำถาม และปฏิสัมพันธ์กับสาธารณชน

 

 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


โทร. 02 279 2299
info@johnrobertpowers.in.th
 

 

 

 


Individual Program


  • SMART COMMUNICATION

    การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

  • TALK ON STAGE

    พูดอย่างไรให้โลกจำ