ABOUT US


สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส

เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 87 ปี ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกงานเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพก่อตั้งโดยมิสเตอร์ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส เมื่อปี 2466 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา และมีสาขากว่า 70 แห่งทั่วโลกสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม ค้นพบจุดบกพร่องและพัฒนาตนเอง สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับสังคมทุกระดับ และปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้


มิสเตอร์จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส

ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2466 (ค.ศ.1923) และเป็นผู้ช่วย ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคน ได้ค้นพบจุดบกพร่อง และพัฒนาตนเอง ซึ่ง ทำให้เธอเหล่านั้น สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในสังคมทุกระดับ อีกทั้ง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างได้ไม่ว่าจะอยู่ในสังคม ประเทศใด

มิสเตอร์เพาเวอร์ส

มีความเชื่อว่า "ทุกคนทั้งหญิงและชายต่างก็มีเสน่ห์ในตัว เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะนำเสน่ห์นั้นออกมาใช้อย่างไร" โรงเรียน จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส จึงได้ยึดถือหลักนี้เป็นแนวทางปฏิบัติมาจนปัจจุบันนี้

วัตถุประสงค์ของการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์สคือ การเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ผู้รับการ อบรมด้วยการเน้นคุณสมบัติที่ดีของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ในตัวให้เด่นออกมา โดยย้ำประโยชน์ของความนับถือและเชื่อมั่นในตัวเอง ตัวอย่างบุคคล ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการอบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพจากสถาบันจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ได้แก่ เจ้าหญิงเกรซ แห่งโมนาโก แจ็กเกอลีน เคเนดี้ โอนาสซิส เจน ฟอนด้า ฯลฯ


สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ในประเทศไทย


“บุคลิกภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ”


เริ่มในปี พ.ศ. 2528 โดย คุณประณม ถาวรเวช เป็นผู้อำนวยการของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาสถาบันฯได้มีส่วนช่วยผลักดันและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้เข้าอบรมจำนวนมากในหลากหลายวงการให้มีบุคลิกที่ดีและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งต่างยอมรับว่า “บุคลิกภาพเป็นพลังของการก้าวกระโดดไปสู่ความโดดเด่นในชีวิต” เรามุ่งเน้นให้คนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแบบมืออาชีพ เพราะบุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอาชีพการทำงาน


แม้จะมีคำกล่าวที่ว่า ‘อย่าตัดสินหนังสือจากปก’ แต่ในโลกการทำงานหลายๆ ครั้งแนวคิดนี้ก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เรามักจะตัดสินคนอื่นจากบุคลิกภาพโดยใช้เวลาเพียงแวบแรกที่พบปะกันหลายครั้งปกหนังสือธรรมดาเล่มหนึ่งก็อาจจะไม่มีแรงจูงใจที่มากพอให้เราหยิบหนังสือเล่มนั้นมาเปิดอ่านซึ่งคงน่าเสียดายไม่น้อยถ้าหนังสือเล่มนั้นอัดแน่นไปด้วยความรู้มากมายที่เป็นประโยชน์ เหมือนกับบุคลิกภาพของคนเรา เพราะถึงแม้คุณจะมีความสามารถ และประสบการณ์ที่ซุกซ่อนอยู่มากมายขนาดไหนแต่ถ้าบุคลิกภาพไม่สอดคล้องกับความสามารถและประสบการณ์เหล่านั้น คุณก็อาจจะถูกมองข้ามไปได้โดยง่าย โดยเฉพาะในโลกการทำงานปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ