PROGRAM

The Successor Program

เน้นเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด การโค้ช สร้างพลังและแรงบันดาลใจ ให้กับลูกน้องได้อย่างเต็มที่

รายละเอียด

          ปัญหาที่มักได้ยินอยู่บ่อยๆ คือ มีศักยภาพในตัวเองแต่ไม่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, แชร์ไอเดียใหม่ๆ บริหารจัดการยังไงให้ได้ใจลูกน้องและถูกใจนาย ทั้งนี้เพราะไม่สามารถเลือกกลยุทธ์วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม สไตล์คนต่างกัน เติบโตมาคนละแบบเมื่อหัวหน้างานเข้าใจและรู้วิธีการทำงานผ่านคนอย่างสร้างสรรค์ รู้เทคนิคการอ่านคนจากคำพูดสังเกตภาษาท่าทางว่า “แท้” หรือ “เทียม” ความสำเร็จในการทำงานย่อมเกิดได้โดยง่าย ถ้าคุณต้องการจะก้าวขึ้นเป็นสุดยอดผู้บริหารสิ่งแรกที่คุณต้องเรียนรู้คือ ความน่าเชื่อถือ เอาชนะใจคนในองค์กรสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นให้ได้รับความร่วมมือในความเปลี่ยนแปลง เพื่อบริหารงานให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ

Course Details 

Success Mind : ถอดรหัสบุคลิกมืออาชีพ
• การสร้างเสน่ห์ และค้นหาจุดแข็งด้วยการทำความรู้จักบุคลิกของตัวคุณเอง (Focus on strength)• ความเป็นผู้นำกับการบริหารจัดการอารมณ์
• เทคนิคการจัดระบบความคิดเพื่อแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ
• พลังของความคิดเชิงบวก และเคล็ดลับของความสำเร็จ
• จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ เพื่อการโค้ชทีม (Coaching & Mentoring Skills)

Success Communication : การสื่อสารเพื่อการบริหารทีม
• การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสื่อสารอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความร่วมมือ
• น้ำเสียง ภาษาท่าทาง การเลือกใช้คำพูด อันส่งผลต่อความรู้สึกของคู่สนทนา
• การพูดแบบโค้ช สื่อสารแบบเมนเทอร์ และการสร้างสุนทรียสนทนา
• การให้ feedback และ feed forward เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานของทีม
• ศิลปะการสื่อสารเมื่อต้องรับมือกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
• เทคนิคการ Blend Gen ต่างๆ ด้วยการดึงศักยภาพ หาจุดแข็ง เพื่อการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น 


Success Handling : สำรวจบุคลิกและพฤติกรรมการสื่อสาร
• เทคนิคในการเรียนแรงจูงใจของตัวคุณในการสื่อสารผ่านเครื่องมือทางจิตวิทยา DISC
• เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อให้การ ทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จ

Success Etiquette : มารยาทเชิงธุรกิจ
• เรียนเทคนิคการเข้าสังคมธุกิจ การแนะนำตัว การทักทาย การแลกเปลี่ยนนามบัตร  การมอบของขวัญเมื่อต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์สำคัญต่างๆ
• การสร้างบรรยากาศและเทคนิคการเลือกหัวข้อในการสนทนา ที่จะช่วยให้การพูดคุยให้ราบรื่น (The Art of Small Talk) 
• หลักการและมารยาทสากลของการเลือกตำแหน่งที่นั่งเช่นในที่ประชุม รถยนต์ และงานเลี้ยงทางธุรกิจ
• เสน่ห์ของวางตัวเชิงธุรกิจที่จะช่วยสร้างความประทับใจเมื่อต้องออกงาน หรือการพบปะทางธุรกิจ

Success Bodylanguage : การแสดงออกผ่านภาษาท่าทาง
• ความลับของภาษาที่ร่างกายสื่อสารออกมาก
• วิเคราะห์ภาษาท่าทางที่เราสื่อสาร อันส่งผลต่อคนรอบข้าง การเข้าสังคมและการทำธุรกิจ
• สีหน้า ภาษาท่าทาง กับความน่าเชื่อถือ

Success Style : ความสำเร็จกับการแต่งกาย
• ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนกับการดึงดูดความสำเร็จ
• เรียนรู้การแต่งตัวที่มีดีไซน์เรียบง่ายและดูดี กับไอเท็มที่ควรมีติดตู้
• ทำความเข้าใจระบบการจัดตู้เสื้อผ้าอย่างมืออาชีพ กับไอเท็มที่ควรมีติดตู้เสือ้ผ้า และเป้าหมายการแต่งตัวที่ตอบโจทย์บุคลิก อาชีพ บทบาท
• เคล็ดลับการเลือกเท็กซ์เจอร์ของผ้า โดยไม่ทิ้งเรื่องฟิตติ้งที่เหมาะกับรูปร่าง เพื่อความเป็นมืออาชีพ
• สูตรสำเร็จการจับคู่ Accessories รักษาความพอดีเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่า
• การแต่งตัวกับการนำเสนอตัวตนเพื่อเดินทางสู่เป้าหมายในด้านต่างๆที่ต้องการ

 

Course Outline 

จำนวนชั่วโมงเรียน

MY SELF : การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
• การทำความรู้จักตัวเอง (Self-discovery)           6 ชั่วโมง

MY Communication : การสื่อสารเพิ่อสร้างความสัมพันธ์
• ทักษะและสไตล์การพรีเซนต์อย่างคนรุ่นใหม่          3 ชั่วโมง

MY Appearance : สร้างสไตล์ให้ดูดี อินเทรนด์ในแบบคุณ
• การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวัยรุ่นอินเทรนด์     4 ชั่วโมง
• ปรับมาดและท่วงท่าให้ดูสง่า มั่นใจในตัวเอง          4 ชั่วโมง

MY Social Confidence : มารยาทในการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ
• มารยาทการเข้าสังคมและการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่น     3 ชั่วโมง
• เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์มัดใจในการสื่อสาร
 

Success Solution 

• การวิเคราะห์ ทำความเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองผ่านกระบวนการโค้ช
• ผู้บริหารกับการเป็นโค้ช ตามหลัก Grow Model
• สร้างการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดตั้งแต่แรกพบ โดยใช้ภาพลักษณ์ในการนำเสนอตัวเองที่สอดคล้องกับบุคลิก นิสัย หรือ อาชีพ รวมถึงสร้างความนับถือและยอมรับ
• เวิร์คช็อปโดยการใช้ตัวอย่างเสื้อผ้าเป็นเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องกับตัวตนภายในสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจน
• ปรับปรุงมาดและท่วงท่าการยืน เดิน นั่ง ด้วยหลักการทางสรีรศาสตร์เพื่อปรับสมดุลของร่างกายในอิริยาบถต่างๆ ฝึกปฏิบัติโดยการบันทึกวิโอเพื่อทำการวิเคราะห์และปรับปรุง
• จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจเพื่อการบริหารทีม
• การทำ Self-Report Assessment โดยใช้แบบทดสอบ DISC เป็นเครื่องมือในการค้นพบตัวเอง เข้าใจตัวเอง และยอมรับในตัวผู้อื่น
• ฝึกทักษะการถ่ายทอดความคิดและวิสัยทัศน์เป็นคำพูดที่สะท้อนตัวตน
• จำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติมารยาทต่างๆในชีวิตการทำงานจริง
• ฝึกการวางตัว การชวนพูดชวนคุย ผ่านการฝึกปฎิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหาร 
• เอกลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ผ่านการถ่ายภาพ Portrait โดยช่างภาพมืออาชีพ

 

Note

 • ถ่ายภาพก่อนเข้าหลักสูตรและหลังจบหลักสูตร ใน Studio เพื่อทำ Manager Profile และดูการพัฒนาของตนเอง
 
 

สนใจสอบถามละเอียดหลักสูตรและโปรโมชั่น Add line@ ที่ 
@johnrobertpowers (มี@ด้วยนะ) 


หรือติดต่อ 0 2646 1999
info@johnrobertpowers.in.th

  

 


Individual Program


 • Chic & Charm Program

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • Smart Confidence

  สร้างความประทับใจและเป็นที่รักสู่การทำงานแบบมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ

 • The Front Line Leader Program

  พัฒนาคุณตั้งแต่ Mindset วิธีคิดและวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 • BRAND ME

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • ISPEAK

  นำเสนองานอย่างมือโปร พูดต่อหน้าคนฟังอย่างน่าเชื่อถือ

 • EXECUTIVE ASSISTANT

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • SMART COMMUNICATION

  การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

 • SELLING LIKE A PRO

  “Professional, storytelling and reliable”

 • MODERNIZED SERVICE

  ค้นหาเป้าหมายในชีวิต ดึงศักยภาพ ที่แท้จริงออกมาให้โดดเด่นและชัดเจนที่สุด

 • SPEECH & SONG

  การร้องเพลงและพูดบนเวทีสำหรับผู้บริหาร

 • TALK ON STAGE

  พูดอย่างไรให้โลกจำ